افتتاح مرکز فناوری‌های نرم و صنایع خلاق و نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در جزیره کیش

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۷

عصر روز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399با حضور رییس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، مرکز فناوری‌های نرم و صنایع خلاق و نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاددانشگاهی در جزیره کیش افتتاح شد.