نشست خبری دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران به صورت حضوری و برخط

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱

ظهر روز شنبه 16 اسفند 1399 نشست خبری دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران به صورت حضوری و برخط برگزار شد.