تجاری سازی فناوری و اشتغال

رییس جهاددانشگاهی یزد، نمونه کشوری شد

رییس جهاددانشگاهی استان یزد در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد تاسیس این نهاد که با حضور وزیر علوم برگزار شد، به عنوان جهادگر نمونه در حوزه ریاست معرفی و تجلیل شد .

رییس جهاددانشگاهی یزد، نمونه کشوری شد رییس جهاددانشگاهی استان یزد در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد تاسیس این نهاد که با حضور وزیر علوم برگزار شد، به عنوان جهادگر نمونه در حوزه ریاست معرفی و تجلیل شد .

ادامه مطلب