دفتر فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با حضور رییس جهاددانشگاهی کشور، رییس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولان استانی در دانشگاه یزد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دفتر فرهنگی جهاد دانشگاهی استان با حضور دکتر«حمیدرضا طیبی» رییس جهاددانشگاهی کشور،‌ «محمد صالح اولیاء» رییس دانشگاه یزد، «مهدی باصولی» رییس جهاددانشگاهی استان و دیگر مسئولان استانی در دانشگاه یزد افتتاح

۰۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۲ کد : ۲۱۳۷ فرهنگی
دفتر فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با حضور رییس جهاددانشگاهی کشور، رییس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولان استانی در دانشگاه یزد افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دفتر فرهنگی جهاد دانشگاهی استان با حضور دکتر«حمیدرضا طیبی» رییس جهاددانشگاهی کشور،‌ «محمد صالح اولیاء» رییس دانشگاه یزد، «مهدی باصولی» رییس جهاددانشگاهی استان و دیگر مسئولان استانی در دانشگاه یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دفتر فرهنگی جهاد دانشگاهی استان با حضور دکتر«حمیدرضا طیبی» رییس جهاددانشگاهی کشور،‌ «محمد صالح اولیاء» رییس دانشگاه یزد، «مهدی باصولی» رییس جهاددانشگاهی استان و دیگر مسئولان استانی در دانشگاه یزد افتتاح

دفتر فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد با هدف انجام فعالیت‌های فرهنگی در درون دانشگاه یزد با همکاری معاونت فرهنگی این دانشگاه و همچنین فععالیت‌های فرهنگی بین دانشگاهی در استان  شکل گرفته است.

این دفتر تمرکز ویژه‌ای روی برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در حوزه‌های آب و ‌محیط زیست،‌ و کارآفرینی و اشتغال نیز خواهد داشت.

همچنین شعبه سازمان دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی در استان یزد نیز در این دفتر مستقر خواهد بود و فعالیت‌های فرهنگی در فضای دانشجویی و دانشگاهی را بسط خواهد داد.


نظر شما :