مراسم عزاداری محرم در دانشگاه علم و هنر

۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۶

مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) با عنوان خیمه شصت و سوم با استقبال عزاداران اباعبدالله در دانشگاه علم و هنر برگزار شد

مراسم عزاداری محرم در دانشگاه علم و هنر