بازدید رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از جهاددانشگاهی یزد

۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۶

«سید مجتبی حسینی‌پور اردکانی» رییس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف جهاددانشگاهی یزد از نزدیک در جریان فعالیت‌های این سازمان قرار گرفتند.

بازدید رییس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از جهاددانشگاهی یزد