19 : 43
امروز دوشنبه 30 بهمن 1396 -
اعضاء هیات رییسه
انتخاب واحد  : 
نام و نام خانوادگیعنواننام واحد
ابوالقاسم رئیسی مدیر کل روابط عمومی جهاددانشگاهی دفتر مركزي جهادانشگاهي
مهندس عليرضا زجاجي سرپرست معاونت فرهنگیدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سید حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر محمد صادق بيجندي معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلسدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر بهروز بادکو معاون پشتیبانی و مدیریت منابعدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشیدفتر مركزي جهادانشگاهي
دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش وفناوری دفتر مركزي جهادانشگاهي
بهنام چهارلنگ مدیرکل حراست دفتر مركزي جهادانشگاهي
مهندس عليرضا زجاجي مدیر کل حوزه ریاست دفتر مركزي جهادانشگاهي
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس