6 : 8
امروز شنبه 09 ارديبهشت 1396 -
برنامه ها و رویدادها
 کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
 
اولین رویداد علمی و فناورانه "کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز" به همت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه 14اردیبهشت ماه 1396 برگزار می شود.
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پیوندها