برای اولین بار در استان؛ ايده شو تخصصي "كسب و كارهاي موفق و كارآفريني در گياهان دارویي" در یزد برگزار شد

اولين ايده شو تخصصي "كسب و كارهاي موفق و كارآفريني در گياهان دارویي" توسط مركز رشد گياهان دارویي جهاددانشگاهي يزد با مشاركت سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي دفتر استان برگزار گرديد.
کدخبر :477380
تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395
ساعت: 46 : 12 
 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دكتر احمد افروزيان سرپرست مركز رشد گياهان دارویي هدف از برگزاري اين همايش علمي را با توجه به اهميت توسعه كشت و فرآوري گياهان دارویي در اقتصاد كشور و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي،توسعه كسب و كار و كارآفريني مبتني بر دانش و فناوري، حمايت از ايده هاي نوآورانه، پرورش قدرت خلاقيت و ايده پردازي و تبديل اين ايده ها به محصولات فناورانه قابل ارایه به بازار با توان رقابت با محصولات خارجي و همچنين توسعه كسب و كارهاي فناورانه به منظور ايجاد فرهنگ نوآوري،جذب سرمايه گذار و تجاري سازي ايده هاي نو و فناورانه در حوزه گياهان دارویي بيان نمود.
وي افزود: از ميان ايده هاي ارسال شده به دبير خانه ي "ايده شو گياهان دارويي" تعداد ۱۸ ايده توسط هيات داوران به مرحله پاياني راه يافتند و با توجه به شاخص هايي مانند اقتصادي بودن و امكان عملياتي شدن ايده،خلاقيت و نوآوري ايده، توانايي ايده در حل مشكلات موجود كشور و شاخص هاي ديگر تعداد ۳ ايده به عنوان ايده هاي برتر به شرح زير انتخاب و لوح سپاس و جوايز نقدي دريافت نمودند.
نفر اول سارا غفاريان با ايده "توليد سم خوراكي جهت افزايش ماندگاري محصولات كشاورزي با استفاده از عصاره گياهي"
نفر دوم ريحانه خفاجي با ايده "توليد ماسك هاي تنفسي سالم با استفاده از گياهان دارویي"
نفر سوم سيما فريدوني با ايده با عنوان "درمان زخم پاي ديابتي با پماد گياهي"
اين همايش علمي ۲۶ بهمن ماه در محل مركز رشد گياهان دارويي جهاددانشگاهي يزد واقع در شهرستان اشكذر برگزار گرديد.