4 : 22
امروز سه شنبه 30 آبان 1396 -
نشریات علمی
آخرین اخبار سایت
13 خرداد 1396 -  
دو فصلنامه آموزش در علوم انساني
دو فصلنامه آموزش در علوم انساني از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی منتشر ...
 
27 فروردين 1396 -  
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان(MCI Journal)
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان(MCI Journal) از سوی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی منتشر می شود ...
 
27 فروردين 1396 -  
فصلنامه میراث و گردشگری
فصلنامه میراث و گردشگری از سوی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران منتشر می شود ...
 
27 فروردين 1396 -  
فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
فصلنامه مطالعات فرهنگی-سیاسی خلیج فارس از سوی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران منتشر می شود ...
 
14 تير 1393 -  
نشریه توسعه تکنولوژی
نشریه توسعه تکنولوژی از سوی پژوهشکده توسعه تکنولوژی (واحد صنعتی شریف) جهاددانشگاهی منتشر میشود ...
 
14 تير 1393 -  
نشریه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
نشریه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم از سوی سازمان فعالیت های قرآنی جهاددانشگاهی ...
 
14 تير 1393 -  
نشریه International Journal of Fertility and Sterility- ISI
نشریه International Journal of Fertility and Sterility- ISI دارای رتبه علمی - پژوهشی از ...
 
11 تير 1393 -  
نشریه Reporduction & Infertility
نشریه Reporduction & Infertility دارای رتبه علمی - پژوهشی از سوی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی منتشر ...
 
11 تير 1393 -  
نشریه Journal of Information systems and Telecommunications
نشریه Journal of Information systems and Telecommunications دارای رتبه علمی - پژوهشی از سوی پژوهشکده فناوری ...
 
11 تير 1393 -  
نشریه Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering - ISI
نشریه Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering - ISI دارای رتبه علمی - پژوهشی از ...
 
11 تير 1393 -  
نشریه Iranian Journal of Mathematices Sciences & Informatics-IJMSI
نشریه ...
 
11 تير 1393 -  
َAvicenna Journal of Medical Biotechnology
نشریه Avicenna Journal of Medical Biotechnology دارای رتبه علمی - پژوهشی از سوی پژوهشگاه ابن سینا ...
 
123
مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس