مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز خدمات تخصصی ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی ما چنان اهمیت یافته و تأثیر گذارده است که جامعه‌شناسان آن را انقلاب سوم در طول حیات بشر می‌دانند. ضرورت آگاهی از تحولات ناشی از این پدیده و همگامی با آنها پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی را بر آن داشت تا در سال 1382 اقدام به تأسیس مرکز خدمات تخصصی I.C.T به عنوان هسته اولیه گروه پژوهشی I.C.T نماید.

I.C.T در مقام یک ابزار و یک فضای عمل و نیز در مقام یک پدیده قابل بررسی و مطالعه است. وقتی از آن به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنیم فعالیت ما در حوزه کاربرد قرار دارد و وقتی به عنوان یک پدیده راجع به آن تأمل می‌کنیم در حال یک پژوهش بنیادی هستیم. سیاست راهبردی مرکز I.C.T  ایجاد توازن و تعادل بین پژوهش‌های کاربردی و فعالیتهای روزمره از یک سو و پژوهش‌های بنیادی و فعالیتهای درازمدت از سوی دیگر است. لذا اقدام به تعریف و پیگیری پروژه‌هایی در هر دو حوزه نموده است.

 «مقدمه‌ای بر نسبت علوم انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «بررسی میزان و نحوه استفاده از اینترنت در بین جوانان» و «بومی‌سازی پدیده Cyber City» طرحهایی هستند که به ترتیب در حوزه پژوهشهای بنیادی، کاربردی و مشترک در دست اجرا و پیگیری هستند. آموزش، کارآفرینی و مشاوره محورهای دیگر فعالیت مرکز در کنار پژوهش هستند. همچنین تعریف و برگزاری ده نشست تخصصی با عنوان «تعمیق و توسعه کاربرد فاوا در آموزش و پرورش» نمونه‌ای از فعالیتهای مرکز در حوزه آموزش است.

شایان ذکر است مرکز خدمات تخصصی ICT موافقت قطعی خود را از معاونت پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی دریافت کرده است.و در حال حاضر یکی از  معدود مراکزی است که دارای گواهینامه بین المللی است.

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲