مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی


طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی در ابعاد خانگی و صنعتی
توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی انجام شد؛

طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی در ابعاد خانگی و صنعتی

توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی که در حوزه طراحی و تولید قطعات الکترونیکی فعال است موفق به طراحی ساخت پرینترهای سه بعدی در ابعاد مختلف شد.

ادامه مطلب