دکتر طیبی

دکتر طیبی

دکتر حمیدرضا طیبی (رییس جهاد دانشگاهی و رییس هیات امنا)

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۲۱