گیلان

 آدرس: رشت-خیابان ملت- دانشکده پردیس-3576- 41635
تلفن: 4-33332563-013
نمابر: 33332394-013
پست الکترونیک: sec.gl@acecr.ac.ir
وب سایت: www.gilan.acecr.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۱۲