پژوهشگاه فناوری های نوین زیستی (ابن سینا)

 آدرس: تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-انتهای بلوار محوطه دانشگاه
تلفن: 22432020-021
نمابر: 22432021-021
پست الکترونیک: sec.avesina@acecr.ac.ir
وب سایت: www.ari.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۴۲