دکتر ایمانی خوشخو

دکتر ایمانی خوشخو

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو- عضو هیات علمی و سرپرست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۸۵