دکتر قاضی زاده هاشمی

دکتر قاضی زاده هاشمی

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی -وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۸۶