دکتر محمدباقر نوبخت

دکتر  محمدباقر نوبخت

دکتر  محمدباقر نوبخت -معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی  کشور

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۰۷