عمومی

تفاهم نامه تدوین سند جامع بهبود و ارتقاء جایگاه زنان استان بین جهاددانشگاهی بوشهرو استانداری استان منعقد شد

تفاهم نامه تدوین سند جامع بهبود و ارتقاء جایگاه زنان استان بین جهاددانشگاهی بوشهرو استانداری استان منعقد شد

تفاهم نامه تدوین سند جامع بهبود و ارتقاء جایگاه زنان استان بین معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر و رییس جهاددانشگاهی استان به امضا رسید.

ادامه مطلب
ضرورت بهره‌گیری دولت از دیدگاه‌های دانشگاهیان
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تاکید کرد:

ضرورت بهره‌گیری دولت از دیدگاه‌های دانشگاهیان

دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت استفاده دولت از ظرفیت‌های دیدگاه‌های دانشگاهیان گفت: راهکارهای ارایه شده از سوی فرهیختگان و دانشگاهیان باید اجرایی شود.

ادامه مطلب
جهاد دانشگاهی مجموعه ای مورد وثوق، با سواد و کم ادعاست
استاندار اصفهان:

جهاد دانشگاهی مجموعه ای مورد وثوق، با سواد و کم ادعاست

مهرعلیزاده استاندار اصفهان گفت: جهاد دانشگاهی در بسیاری از ابعاد و حوزه ها فعالیت می کند و اتفاقا استانداری اصفهان نیز در همه ابعاد و حوزه ها کار دارد و نیازمند همکاری است. جهاد دانشگاهی می تواند در حوزه های مختلف کنار استانداری باشد.

ادامه مطلب