توسط جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان؛

طرح "سیستم برداشت کارنالیت از استخرهای تبخیری" اجرایی می شود

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸ کد : ۹۲۹۱ پژوهشی
به سفارش شرکت راهبری مجتمع پتاس خور و بیابانک، طرح "سیستم برداشت کارنالیت از استخرهای تبخیری" توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اجرایی می شود.
طرح "سیستم برداشت کارنالیت از استخرهای تبخیری" اجرایی می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 11تیرماه، مدیران شرکت راهبری مجتمع پتاس خور و بیابانک با حضور در جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان با مدیران گروه پژوهشی ژئوشیمی و مرکز خدمات تخصصی شیمی و مهندسی شیمی واحد، در رابطه با طراحی "دستگاه برداشت کارنالیت از استخرهای تبخیری" آن مجتمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کلیات این طرح در کمیته فنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مصوب شده و در این جلسه مقرر شد طرح با اصلاحاتی به منظور تصمیم گیری نهایی به شرکت راهبر ارسال شود.

مدیر گروه پژوهشی ژئوشیمی واحد صنعتی اصفهان، هدف از انجام این طرح را "برداشت تر شورابه های نمکی پتاسیم دار" عنوان کرد.

دکتر علی قاسمی افزود: در حال حاضر کارخانه فرآوری پتاس با ظرفیت کم تر از ظرفیت اسمی آن، محصول پتاسیم کلرید تولید می نماید. دلیل اصلی این موضوع، میزان کمتر تولید کارنالیت (خوراک ورودی کارخانه) در حوضچه های تبخیری به دلیل کوتاه بودن زمان برداشت کارنالیت و مشکلات عملیاتی فراوان در روش برداشت خشک (سیستم موجود) است.

وی تصریح کرد: مهم ترین راهکار عملیاتی که در استخرهای شورابه های مختلف دنیا نظیر اردن، شیلی، چین و آمریکا وجود دارد، استفاده از روش برداشت تر است که در نتیجه آن طول برداشت کارنالیت را به طرز بارزی افزایش می دهد و در نتیجه آن میزان محصول افزایش می یابد. همچنین روش تر به دلیل برداشت کارنالیت به صورت اسلاری، از نظر عملیاتی مناسب تر و با حاشیه ریسک بسیار کم تری برای از دست دادن محصول سالیانه است.

دکتر قاسمی اضافه کرد: در روش خشک، بارندگی قبل از برداشت محصول در اوایل پاییز، موجب از دست دادن محصول عمده سال می شود، ولی این مشکل در روش برداشت تر وجود ندارد و انتظار می رود با اجرای سیستم برداشت تر، افزایش قابل توجهی در تولید محصول شاهد باشیم.


نظر شما :