اجرای طرح تحقیقاتی "شناسایی چالش های فرهنگی دانشجویان" در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

۱۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳ کد : ۲۴۴۳ فرهنگی
به همت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، طرح تحقیقاتی "شناسایی چالش های فرهنگی دانشجویان" در دست اجرا است.
اجرای طرح تحقیقاتی "شناسایی چالش های فرهنگی دانشجویان" در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،‌ مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد گفت: به منظور برنامه ریزی و اجرای برنامه های کیفی منطبق با نیازهای واقعی دانشجویان، ضرورت دارد به روش علمی، چالش های فرهنگی دانشجویان شناسایی شود تا مسوولان و تصمیم گیران حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی و دانشگاه با برنامه ریزی دقیق و صحیح نسبت به کاهش و یا از بین بردن این چالش ها اقدام کنند و این موضوع باعث افزایش انگیزه و تمایل دانشجویان برای شرکت در برنامه های فرهنگی خواهد شد.
غلامرضا قجاوند با بیان این مطلب که تحقیقات کیفی باعث به دست آوردن نتایج واقعی تر و مطالعات عرصه های فرهنگی- اجتماعی اثرات مفیدتری خواهد داشت، افزود: تحقیق حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی مبتنی بر تکنیک "کلایزی" اجرا می شود و ابزار تحقیق "مصاحبه ی عمیق" با تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد.
وی اظهار کرد: مشارکت کنندگان به صورت هدفمند از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی دانشگاه انتخاب می شوند.
 


نظر شما :