"حکایت آن سرو بلند" نکوداشت استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ۲۹

ظهر روز 5 اسفند ماه 1397  نکوداشت استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد با عنوان "حکایت آن سرو بلند" در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار گردید.

عکس: محمود بیات